Author: yönetici

YM Laboratuvar

Yapı malzemesi laboratuvarımızda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin araştırmaları, TÜBİTAK destekli vb. birçok bilimsel araştırma projeleri , üniversite sanayi işbirliği çalışmaları, kamu ve özel sektörün bağımsız-güvenilir laboratuvar ihtiyacı kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, tam zamanlı buriyer olarak çalışan öğrencilerin araştırmacı olarak yetiştirilmesi vb. faaliyetler yoğun şekilde sürmektedir.

Loading